Jednostki akademickie i naukowe

Rada Założycieli MSK BIAMAN

w dniu podpisania porozumienia w dniu dzisiejszym
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
Rektor prof. dr hab.inż. Tadeusz Citko Rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz Citko
FILIA uNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU
Prorektor UW do spraw Filii w Białymstoku
prof. zw. Adam Jamróz
Rektor prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
AKADEMIA MEDYCZNA w Białymstoku UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU
Rektor prof. dr hab. n. med. Jan Górski Rektor prof. dr hab. Jacek Nikliński
AKADEMIA TEATRALNA im. A. Zelwerowicza w Warszawie
WYDZIAŁ SZTUKI LALKARSKIEJ w Białymstoku
Prorektor prof. Tomasz Jaworski Prorektor ds Wydziału Sztuki Lalkarskiej prof. Wojciech Kobrzyński
AKADEMIA MUZYCZNA im. Fryderyka Chopina w Warszawie Filia w Białymstoku UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny W Białymstoku
Prorektor prof. Witalis Raczkiewicz Dziekan: prof. Włodzimierz Promiński
ARCHIDIECEZJALNE WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
Rektor ks. dr Stanisław Holodok Rektor Ks. dr hab. Adam Skreczko, prof. UKSW i UwB
POLSKA AKADEMIA NAUK
Zakład Badania Ssaków w Białowieży
Kierownik prof. dr hab. Zdzisław Pucek Dyrektor prof. dr hab. Jan Marek Wójcik
INSTYTUT BADAWCZY LEŚNICTWA w Warszawie
Zakład Lasów Naturalnych w Białowieży
Kierownik prof. dr hab. Aleksander Sokołowski Kierownik prof. dr hab. Jerzy Gutowski
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Białowieska Stacja Geobotaniczna w Białowieży
Kierownik prof. dr hab. Janusz Bogdan Faliński dr inż. Bogdan Jaroszewski
 

Strona w trakcie budowy
Ilość odwiedzin: 48586

Aktualności

01.10.2011
INTERNET - STUDENCI!!!
Informacje dotyczące dostępu do Internetu w Domach Studenta i Hotelu Asystenta dostępne są na stronie: http://studenci.biaman.pl

28.12.2010
Zmiana stawki VAT
W wyniku zmiany stawki VAT na 23%, od 1 stycznia 2011 r. Abonenci będą obowiązani do zapłaty wynikającej z umowy kwoty netto (pozostającej bez zmian) powiększonej o podatek VAT według stawki 23%.
Komunikat dla abonentów biznesowych
Komunikat dla pracowników/studentów
16.12.2009
Platforma Obsługi Nauki PLATON
Politechnika Białostocka, jako operator MSK BIAMAN uczestniczy w realizacji projektu PLATON - Kontener usług wspólnych.
Projekt PLATON zakłada stworzenie i uruchomienie 5 usług działających w oparciu o sieć PIONIER. Usługami tymi są:
1. Usługi wideokonferencji
2. Usługi eduroam
3. Usługi kampusowe
4. Usługi powszechnej archiwizacji
5. Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD
Więcej informacji
01.11.2008
Bezpłatne certyfikaty SSL!
CKSR Politechniki Białostockiej, jako operator MSK BIAMAN oraz członek Konsorcjum PIONIER, uruchomił procedurę uzyskiwania elektronicznych certyfikatów SSL dla serwerów środowiska oświaty, akademickiego i naukowego. O bezpłatny certyfikat mogą ubiegać się szkoły, uczelnie, instytucje naukowe włączone do sieci MSK BIAMAN.
Certyfikaty podpisywane są bezpośrednio przez urząd certyfikujący Comodo/Terena.
Procedura pozyskania certyfikatu:
Politechnika Białostocka
Inne uczelnie/podmioty
Więcej informacji o TCS
07.12.2005
W węźle głównym uruchomiono nowe zasilanie awaryjne UPS o mocy 40-80kW oraz agregat pradotwórczy o mocy 80kW. W dniu 08.12.2005 o godz. 6.30 nastąpi przeniesienie wszystkich urządzeń do nowego systemu zasilania. Spowoduje to 5 min. przerwę do wszystkich sieci obsługiwanych przez MSK BIAMAN. Działania te mają na celu uniezależnienie się od przerw (dowolnie długich) w dostawie energii.
Serwer pocztowy